Σύμβολο Πίστεως

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: CREIO

CREIO (Πορτογαλικά)


1.CREIO EM UM SΣ DEUS,Pai Todo-Poderoso, Criador do Cιu e da terra, de todas as coisas visνveis e invisνveis. 2.Creio em um sσ Senhor, Jesus Cristo, Filho Ϊnico de Deus, nascido do Pai antes de todos os sιculos: 
Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;gerado, nγo criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas. 
3.E por nσs, homens, e para nossa salvaηγo desceu dos Cιus. E encarnou pelo Espνrito Santo, no seio de Maria Virgem e Se fez Homem. 
4.Tambem por nσs foi crucificado sob Pτncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
5.Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; 
6.e subiu aos Cιus,onde estα sentado ΰ direita de Deus Pai.
7. De novo hα-de vir cheio de glσria, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu Reino nγo terα fim. 
8.Creio no Espνrito Santo, Senhor e Fonte de Vida que procede do Pai e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoraηγo e a mesma glσria, Foi Ele que falou pelos Profetas. 
9.Creio na Igreja Una, Santa, Catσlica e Apostσlica. 
10.Reconheηo um sσ Bαptismo para a remissγo dos pecados. 11.Eespero a ressurreiηγo dos mortos 
12.e a vida do mundo que hα-de vir. 
Amen! 

Profiths ilas enoriako mouseio

Profiths ilas program

Profiths ilas books

Profiths ilas enoriakes

Profiths ilas iera leipsana

Profiths ilas photo

Ιερά Πανήγυρις προφήτου Ηλιού

p.ilias

Ιερά Πανήγυρις αγίου Παντελεήμωνος

panteleimon

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Προφήτη Ηλία 109-111
Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη
Νομού Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.: 55535
2310-300934 
i.n.profiti.ilia@gmail.com
εκκλησία της ελλαδος πειραικη εκκλησια

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οικουμενικό Πατριαρχείο
Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εκκλησία της Ελλάδος
Εκκλησία της Ελλάδος
Ιερά αρχιεπισκοπή Αθηνών
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης