Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΑΠΗΣ

1868

H φιλανθρωπία δεν περιορίζεται στην οικονομική και εν γένει υλική βοήθεια. Η ηθική υποστήριξη κρίνεται εξίσου σημαντική. Μία ομάδα ενοριτών του Ναού μας αποτελούν την Ιεραποστολική Ομάδα Αγάπης της οποίας ο στόχος είναι διττός. Η ομάδα μελετά και επεξεργάζεται θέματα διαχείρισης της αγάπης και τρόπους εφαρμογής της στην καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Όμως, οι δραστηριότητες δεν περιορίζονται στην απλή συζήτηση των εν λόγω θεμάτων. Επεκτείνοντας τη δράση της ομάδας, τα μέλη της προχωρούν στην ηθική υποστήριξη όσων ενοριτών μας έχουν ανάγκη. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ενορίτες μας που νοσούν ή πενθούν ένα δικό τους άνθρωπο, σε νοσοκομεία και σε οποιαδήποτε περίσταση κρίνεται ότι η υλική βοήθεια δεν επαρκεί. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται, στο μέτρο του δυνατού, η φιλανθρωπία στο Ναό μας, καθώς αναγνωρίζεται ότι οι ανάγκες του ανθρώπου δεν είναι μόνο υλικές.Υπεύθυνη του τμήματος είναι η κ. Τζιαφά Ελένη.

charity